Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Solivarská nepárne č.d. 1 až 21, párne č.d. 4 až 18 v termínoch 6. jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h, 7. jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

17.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)