Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Kanálizácia a ČOV - rozšírenie".

07.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)