Informácia o začatí konania o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Sedlice. Žiadateľ: obec Sedlice, Obecný úrad Sedlice 176, 082 43 Sedlice.

15.10.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)