Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Špala, naposledy bytom Prešov.

17.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)