Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej - Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 22.10.2019.

22.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)