Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania: "stavebná úprava bytu č. 56 v bytovom dome na ulici Sabinovská č. 29, Prešov".

22.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)