Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Kollárova č. 14, 16, 18, 20, 22, 22A, 33, 33A, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ul. Sázavského nepárne č.d. 1 až 11, párne č.d. 2 až 12, č.d. 12A; ul. Petôfiho č.d. 1 v termíne 11. november 2019 od 07:20 h do 14:30 h.

23.10.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)