Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 Ol Prešov, Roman Petrjanoš Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Babušák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

28.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)