Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marek Steranka, naposledy bytom 0800 l Prešov.

29.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)