Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 05.11.2019, Čas konania dražby: 09:00 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

29.10.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)