Oznámenie vydania územného rozhodnutia na líniuvú inžiniersku stavbu: Prešov - Bottova ul. - kabelizácia NN siete.

30.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)