Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenie stromov a iných porastov: Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/oklesnenie je 30.11.2019.

30.10.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)