Oznamenie vydania rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu: Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných ploch na ul. Šrobárovej.

30.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)