Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

31.10.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)