Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

04.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)