Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Macej, naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                [OCR parsing failed]
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)