Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Macej, naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12.

06.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)