Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na Hlavnom cintoríne v Prešove, na parcele vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Technické služby mesta Prešov, Bajkalská 33, 080 01 Prešov.

11.11.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)