Oznámenie o vyhlásení výberového konania - na obsadenie miesta: vedúci Denného stacionára, Slánska 25, Prešov – Nižná Šebastová.

15.05.2018 / Výberové konania

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)