Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Prešov - IBV Král'ova hora, Za židovským cintorínom".

12.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)