Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2019 o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.

14.11.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)