Oznámenie miesta uloženia písomnosti: JUDr. Miroslavovi Tkáčovi bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.03.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Väš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 
01 Prešov 
Naše číslo Vybav_uje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
14.03.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v 
Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje JUDr. Miroslavovi Tkáčovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v 
Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
l 
. . Aft;Á 
Mgr. 
Ľudmila Halečkdvá ) 
vedúca oddelenia 
Mestský Urad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 01 Prešov l TeL: +421 (51)31 00111 l Fax.: +421(51 
)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
._·'4'' --c~-:-~~-.-~_.t:~·~::.~~~ ~·-'*-~-~~-' ,1~.~-~~.::-: 
~·-.:· .; '. ~~~·:.~:.l.· -f / '•, .~~j[ T • ··'.& •. ,l,_ • ..+;-,. 
.... _,~;:;·::;~-:G~!:~:_"':~ 
rfh't!" ..._-.. ,,_,.Ile ='--~"-.l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)