Stavebné povolenie: „EPERIA Prešov, II. etapa , ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu“ - SO 01 - Obchodno zábavné centrum hlavný objekt - II. etapa, SO 02 - Príprava územia - II. etapa, SO 04 - Areálový vodovod - II. etapa, SO 05 - Areálová kanalizácia - II. etapa, SO 07 - STL areálový rozvod plynu - II. etapa, SO 09 - Areálové osvetlenie - II. etapa, SO 11 - Sadové úpravy - II. etapa, SO 16 - Ochrana vedenia PTZ ORANGE.

15.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)