Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar - celá ul. Gapľova, ul. Banícka, ul. Čipkárska, ul. Zborovská, ul. Pod Debrami, ul. Pod Turňou; ul. Padlých hrdinov č.d. 1, 1A, 3, 2, 4, 6, 6A; ul. Soľnobanská č.d. 8, 10; ul. Lidická č.d. 1, 2, 2A, 3, 4, 6; ul. Ondavská 32, 32A, 34, 34A; ul. T okajícka č.d. 2 v termíne 4. december 2019 od 07:20 h do 15:30 h.

15.11.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)