Mesto Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslava Klégrová, rod. Špalová, naposledy bytom mesto Prešov, 080 01 Prešov.

15.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)