Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1 polrok 2020.

18.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)