Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Branislav Kuchár naposledy bytom 08001 Prešov, Pavla Slepčíková naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Hura naposledy bytom 08001 Prešov, Radko Karchňák naposledy bytom 08001 Prešov.

18.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)