Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Macej, Ďumbierska 12, 080 01 Prešov.

19.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)