Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eva Čopáková naposledy bytom 08001 Prešov, Jana Balážová naposledy bytom 08001 Prešov, Exnárova 28, Katarína Bartková naposledy bytom 08001 Prešov, Októbrová 48.

20.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)