Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 14740/3, ostatná plocha o výmere 133m2.

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)