Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností: nebytového priestoru na Ul. Československej armády.

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)