Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "OC Hruška, úprava VN, NN, TS".

25.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)