Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Dial'nica D1 Svinia- Prešov, západ".

14.05.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)