Stavebné povolenie: "Areál Bulgari Prešov- rekonštrukcia trafostanice a el. NN rozvody-objekty".

26.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)