Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite Arm. gen.Svobodu k 26.11.2019, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite K Starej tehelni.

26.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)