Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa.

11.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu