Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania: "Obnova bytového domu na ul. Nábrežná č. 2".

27.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)