Oznámenie o začatí stavebného konania: "SO 03.06 Úprava napojenia parkoviska pre OC LIDL a SO 03.07 PredÍženie a úpravajazdných pruhov - v rámci stavby EPERIA II. etapa".

05.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)