Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení vodnej stavby a pozvanie na ústne rokovanie - Kráľova Hora.

11.05.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)