Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Antónia Gočová naposledy bytom 08001 Prešov, Pavlovičovo námestie 28.

06.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)