Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Irena Mitrášová naposledy bytom 080 1 Prešov, Štepánka Katriňaková naposledy bytom 080 01 Prešov, Ľubica Jarčušková naposledy bytom 080 01 Prešov, Róbert Bauch naposledy bytom 080 01 Prešov.

06.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)