Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej - Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 10.12.2019.

10.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)