Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Peter Čekán Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Roman Petrjanoš Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Grzegorz Piatek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

12.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)