Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "PredÍženie vodovodu Ul. Broskyňová, Prešov".

12.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)