Informácia o začatí konania: začatie správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: Atrium, n.o., Horárska 13837/61, 080 01 Prešov.

14.03.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)