Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2019, ktorým sa meníí Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach.

13.12.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)