Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Ministerstvo obrany SR. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3480/10 v k. ú. Nižná Šebastová.

Informácia o začatí konania

16.12.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)