Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Materskú školu Budovateľská. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 5393 v k. ú. Prešov.

16.12.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)