Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: „ Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“.

16.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)