Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Materskú školu Čapajevova.

18.12.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)