Oznámenie o začati stavebného konania: "Prešov - Šalgovík, Obytný súbor RD" stavebné objekty SO 106a- Komunikácia vozidlová, SO 107a- Komunikácie pešie, Dažďová kanalizácia.

18.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)